[Valencia] Nº629: Vancouver, bigmac, lloguers, Excel

Mapa amb explicacions de la situació desbocada del mercat immobiliari a la ciutat de Vancouver
http://yvr-assess.dha.io/

Temps en minuts que fa falta arreu del món per comprar un Big Mac amb el salari mínim
http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/minutes-of-minimum-wage-work-to-buy-a-big-mac

Com estan canviant els preus dels lloguers a Catalunya, i per barris a Barcelona
http://interactius.ara.cat/lloguers/indicadors/barcelona

Un afegit per Excel que permet fer mapes administratius i de calor molt bàsics i fàcilment
https://store.office.com/en-us/app.aspx?assetid=WA103304320&ui=en-US&rs=en-US&ad=US&appredirect=false

Raf