[Valencia] Nº630: sensors, làser, camions, mars

Breu comparativa de dos sensors multiespectrals per equipar drones i fer feines similars
http://tycgis.com/parrot-sequoia-vs-rededge-micasense/

Descarregar imatges del satèl·lit en minuts poc després de la captura gràcies a enllaços làser
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/First_Sentinel-2B_images_delivered_by_laser

El transport per carretera als USA depen d’una xarxa envellida i cada cop més congestionada
http://storymaps.esri.com/stories/2017/transportation/companion/

La costa i l’espai marítim de Nova York en dos mapes de la vida marina i l’oceà
https://nyaquarium.com/updates/explore-the-new-york-seascape

Raf