[Valencia] Nº633: Navarra, animacions, accessibilitat, ceràmica

Visualització de dades i de mapes base en 3D a la IDE de Navarra
http://blog-idee.blogspot.com.es/2017/06/ya-esta-disponible-el-visualizador.html

Emprar la tècnica dels cicles de color per animar gran quantitat de dades en imatges lleugeres
http://dwtkns.com/posts/2017-06-13-flowing-ice.html

Mapa amb el diagnòstic d’accessibilitat urbana del districte de Tetuán a Madrid i els obstacles trobats
http://adappgeo.net/mapa/diagnosticotetuan/

Atles web dels forns de ceràmica de l’antiga grècia cobreix un període de 5000 anys
http://atlasgreekkilns.arizona.edu/?_ga=2.184019232.748892322.1497351598-411556366.1490266615

Raf