[Valencia] Nº635: núvols, històrics, genètic, Athena

Un sol mapa mostra 13 anys de núvols, per saber quins són els llocs més solejats
http://www.climatecentral.org/news/13-years-clouds-nasa-map-18985

Els 4 mapes històrics que mostren les millores i els canvis en la visualització de dades

https://carto.com/blog/powerful-historical-maps-every-data-analyst-should-know

Atles genètic de la Península Ibèrica a partir d’una mostra comprovada de 150 persones
http://www.iberiandna.com/

Interrogar les dades d’OSM amb SQL aproftant Athena a Amazon té un cost raonable
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/querying-openstreetmap-with-amazon-athena/

Raf