[Valencia] Nº636: Londres, viatges, temperatura

Caminar per Londres seguint les rutes d’aire més net i els llocs amb menys contaminació
https://crossriverpartnership.org/projects/clean-air-walking-routes/

Una app per gravar i desar els viatges al telèfon sense necessitat de tenir cobertura
https://esplor.io/

L’aspecte totalment canviat que tindrà el món amb un augment de temperatura de 4ºC
http://bigthink.com/strange-maps/what-the-world-will-look-like-4degc-warmer

Raf