[Valencia] Nº652: turisme, delictes, canvis, densitat

Els trens d’alta velocitat i el turisme de costa per identificar els perfils del viatge i del viatger
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0179682

Explorador de les dades de delictes als USA, un projecte federal dut a terme per l’FBI
https://crime-data-explorer.fr.cloud.gov/

Eina online per explorar els canvis fets a qualsevol zona OSM durant la darrera setmana
https://tyrasd.github.io/latest-changes/#14/41.3873/2.1629

Mapamundi de la densitat de nodes per metre quadrat a OSM, amb capes 2014 fins 2017
https://tyrasd.github.io/osm-node-density/#2/52.8/16.5/latest

Raf