[Valencia] Nº660: D3, coloritzar, rius, crítica

Lliçons de D3 en profunditat per a la v4: com mostrar i animar geoinformació
http://d3indepth.com/geographic/

Procés automàtic per afegir color a les imatges aèries antigues en B/N per comparació amb les actuals
http://www.pan2color.com/

El mapa simplificat dels principals rius dels USA amb aspecte de mapa de metro
https://www.theodorerindos.com/print-media

Cartografia crítica: curs on desenvolupar eines per poder abordar la producció cultural de la pràctica cartogràfica, gràcies @sfggeogis
http://www.escolamassana.cat/ca/cartografia-critica-art-i-cartografia-des-del-pensament-critic_27164

Raf