[Valencia] Nº667: summer special 5

El mapa d’Europa amb la xifra d’habitants que parlen cada idioma
https://jakubmarian.com/european-languages-by-number-of-native-speakers/

Espai col·laboratiu on els usuaris poden pujar informació i contingut al voltant d’un mapa
http://www.meipi.org/

Candau amb GPS que permet seguiment i alarmes per geofencing #cartifact
http://www.starcomsystems.com/products/watchlock

Mapa de la data en que les poblacions del nord est dels USA van arribar a la població actual

http://sappingattention.blogspot.com/2017/07/population-density-2-old-and-new-new.html

Visors de mapes de codi obert de la NLS amb el seu codi a Github per ser reutilitzat

http://blog.nls.uk/using-the-librarys-open-source-map-viewers/

L’Agenda Besós mostra les oportunitats de transformació d’un territori social i urbà complex

http://barrisinnovacio.net/presentacio-de-lagenda-besos/

Llibre gratuït en PDF de WebGL presenta tècniques del món real per a desenvolupadors
http://webglinsights.com/

Com s’ha anat reduïnt progressivament l’espai que ocupen els grans carnívors al planeta
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/7/170052

Distribució espacial de les poblacions mundials dels diferents tipus de cocodrils
https://www.nationalgeographic.org/maps/crocodilian-ranges/

Mapa diagramàtic de les complexes rutes de transport de les armes nuclears als USA
http://transitmap.net/post/163476153220/nuclear-transportation-1988

PS: dilluns 4 de setembre tornem al flux normal de publicacions. S’ha acabat l’estiu !!

Raf