[Valencia] Nº700: batimetria, ampolla, ramats, colors

Instruccions per crear un mapa batimètric gegant en 3D per penjar a la paret de la sala de reunions
https://hi.stamen.com/creating-3d-bathymetric-maps-with-2d-data-d29004694044

El recorregut animat de dos missatges en ampolla llençats des de les costes d’Islàndia

https://ragnarheidar.carto.com/viz/f087c1ad-6008-476c-8b27-14230649dcee/public_map

Mapes de punts de França per representar la població per ramats, tant de bestiar com humà
https://mtmx.github.io/post/carto_cheptels/

Eina interactiva online per calcular rampes de color seqüencials donats inici, final i parades
http://eyetracking.upol.cz/color/

Raf