[Valencia] Nº701: ciment, edificis, amazònia, navegadors

El mapa en relleu de Guatemala fet de ciment el 1905 que encara es pot veure al PArque Minerva de la capital
http://www.atlasobscura.com/places/map-en-relieve-relief-map

Tots els edificis Gran Bretanya reunits en una col·lecció de SHP (1.3GB) sumen 1.35% del territori
http://www.statsmapsnpix.com/2017/09/buildings-of-great-britain.html

L’estat i l’evolució de la coberta boscosa de l’amazònia colombiana amb gràfics i articles, gràcies @ibesora
http://colombia.infoamazonia.org/

Entre 1901 i 1929 es van publicar els Blue Book, tires de navegació per a cotxes, gràcies @jsenag
https://blog.mapbox.com/pathfinders-sketches-cartographers-at-official-automobile-blue-book-company-75118069047c

Raf