[Valencia] Nº702: visualitzacions, escorça, telefonia, participació

Stardust, una llibreria per fer visualitzacions de dades amb WebGL i sense complicacions
https://stardustjs.github.io/

Nou model de densitat de l’escorça de Mart obitngut per mesures de gravetat i topografia
https://pgda.gsfc.nasa.gov/products/63

Qualitat i cobertura de les xarxes de telefonia mòbil a França validada per un àrbitre independent
https://www.monreseaumobile.fr/

Els mapes participatius en 3D com a eina de gestió i planejament de les comunitats (PDF)
https://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Publikasjoner/RFN-project-information/CartoLivreVert.LR.EN.pdf

Raf