[Valencia] Nº708: psicogeografia, economia, extraccions, recollida

Resum força extens d’un dels organitzadors del 4rt congrés de psicogeografia, tal com raja
https://thinkwhere.wordpress.com/2017/09/28/fourth-world-congress-of-psychogeography-2017-a-brain-dump/

L’impacte econòmic dels serveis geoespacials, segons un breu estudi de Google
https://www.blog.google/products/maps/economic-impact-geospatial-services/

El repte obert de la IARPA amb premis notables per extreure informació automàticament d’imatges satèl·lit
https://www.iarpa.gov/challenges/fmow.html

La plataforma oberta per a la recol·lecció de geodades lligada a OSM per millorar el mapa
http://openmapkit.org/

Raf