[Valencia] Nº718: SVG, dataviz, emoji, idioma

Recepta per crear mapes SVG amb react, topojson i d3-geo de manera senzilla

https://medium.com/@zimrick/how-to-create-pure-react-svg-maps-with-topojson-and-d3-geo-e4a6b6848a98

Nivo és un conjunt de components per a la visualització de dades fet amb d3 i react

http://nivo.rocks/#/

Interactiu online per fer mapes de qualsevol zona del món amb emojis al gust

https://joeyklee.github.io/map-image-emoji/app/

Visualitzar la llengua materna de cada persona de Canadà d’acord amb la ubicació aproximada on viu
http://www.ledevoir.com/documents/special/17-08_carte-points-recensement/index.html

Raf