[Valencia] Nº728: territori, geocaching, França, editor, sorral

Una eina col·laborativa per a la gestió i la planificació del territori que ajuda en la presa de decisions

http://www.cerema.fr/le-cerema-et-l-inra-developpent-urbansimul-outil-a2321.html

El geocaching com procés de dinàmiques territorials per la patrimonialització popular i el turisme d’espais locals
http://cybergeo.revues.org/28546

Mapa de França intercomunal en format molt granactualitzat amb noves comunitats i ciutats nascudes l’1 de gener de 2017.
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279909791&nl=1

Editor offline de mapes de codi obert, basat en iD, per sobretaula i properament mòbils

https://www.digital-democracy.org/mapeo/

Airbus proporciona una plataforma oberta per crear serveis innovadors a parti d’imatge satèl·lit
https://sandbox.intelligence-airbusds.com/web/

Raf