[Valencia] Nº732: sants, color, cervesa, flims

Mapa de Mèxic amb totes les localitats que tenen nom de Sant o Santa, gràcies jdeltoro1973

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/6tk7gs/mapa_de_localidades_con_nombres_de_santos_y_santas/

Afegir color automàticament a les imatges en escala de grisos per transmetre dades més lleugeres
https://medium.com/the-downlinq/artificial-colorization-of-grayscale-satellite-imagery-via-gans-part-2-ea382c9da8d

Mapa de les cerveseries recomanades per Lufthansa a diverses ciutats europees
https://www.beermap.net/

El gran mapa de les pel·licules vist com un territori imaginat per temes amb les seves connexions
https://i.redd.it/jmqqav1dmuuz.jpg

Raf