[Valencia] Nº734: relleu, restauració, economia, urbanes

Mapa en relleu sincronitzat amb la orto que permet dibuixar traces i treure impressions de qualitat
http://www.hillmap.com/

Els esforços de restauració del paisatge en un ranxo de Montana explicats en un interactiu
http://restorationmap.mpgranch.com/#/?lat=46.671739907302694&lng=-114.01291608810425&mu=Top%20House%20Bowl&zoom=17

Les 31 ciutats xineses que tenen una economia tan gran com alguns països sencers
http://www.visualcapitalist.com/31-chinese-cities-economies-big-countries/

Recopilació de dades geogràfiques urbanes procedents de serveis de dades obertes municipals i altres fonts

https://datourbano.github.io/

Raf