[Valencia] Nº735: leaflet, Ginebra, transformació, aws

Mapes a la web, una presentació que és un repàs a conceptes geogràfics i Leaflet per fer mapes

https://victorvelarde.github.io/presentacion-sig-leaflet/

Model 3D virtual de Ginebra el 1850 obtingut de la digitalització del model metàl·lic fet el 1896
http://making-of.geneve1850.ch/3D/FR/#Geneve_1850-3D

Un “carrer complet” acomoda tots els tipus de transport: la transformació de Winston Avenue a Latonia @nacionrotonda
https://linkgis.org/nkymaplab/latonia-complete-streets-october-2017/

La Terra a AWS, per construir aplicacions a escala planetària en el núvol amb dades geoespacials obertes
https://aws.amazon.com/earth/

Raf