[Valencia] Nº740: gràfic, tram, geografia, disseny

Mapa dels USA fet només amb funcions gràfiques, de fet amb 765 funcions gràfiques
https://www.desmos.com/calculator/a356aqip6t

Les dades obertes, de moment estàtiques i algunes amb registre, del servei de tranvies de Barcelona TRAM
https://opendata.tram.cat/

Joc interactiu de geografia de codi obert que permet crear altres jocs només canviant el geojson
https://outline-maps.world/

Un repo de GH amb estils, colors, mapes base, símbols, tot de material cartogràfic i de disseny per treure profit a les dades obertes de l’OS

https://github.com/OrdnanceSurvey/GeoDataViz-Toolkit

Raf