[Valencia] Nº750: migracions, formatges, rutes, perfils

El millor mapa de 2017 és aquest de Daniel M. Stephen & Bernhard Jenny de les migracions internes als USA @dan_m_stephen
http://usmigrationflowmapper.com/

Com crear el mapa definitiu dels formatges francesos amb dades obertes i una mica de feina creativa
https://www.opendatasoft.es/2017/11/22/como-crear-un-mapa-con-datos-abiertos-el-mapa-definitivo-del-queso-frances/

Càlcul de rutes en espais oberts: una comparació de rendiment dels algorismes sobretot per a zones peatonals
http://k1z.blog.uni-heidelberg.de/2017/11/27/routing-through-open-spaces-%e2%80%93-a-performance-comparison-of-algorithms/

Eines per al càlcul del perfils dels carrers, del càlcul de visibilitat del cel i del càlcul de cascs i edificis per a regulació urbana específiques per a GeOxygene
https://github.com/IGNF/geoxygene-sig3d-appli

Raf