[Valencia] Nº757: armes, renda, detall, vegetació

La desigualtat territorial en la concentració dels incidents amb armes de foc a les ciutats dels USA, gràcies @sfggeogis
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2017/jan/09/special-report-fixing-gun-violence-in-america

Municipis rics i pobres: el mapa de la renda econòmica mitjana a Espanya mostra la dicotomía entre camp i ciutat

http://www.eldiario.es/economia/brecha-riqueza-pueblo-municipios-poblados_0_698531032.html

El daltabaix del comerç minorista als USA i l’efecte sobre l’economia explicat amb mapes i gràfiques
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-retail-debt

L’anàlisi de les imatges del Sentinel 2 permet establir un rànquing de les ciutats europees més verdes segons el seu index NDVI gràcies @realivansanchez
https://philippgaertner.github.io/2017/10/european-capital-greenness-evaluation/

Raf