[Valencia] Nº759: BIM, gràfics, accessibilitat, orientació

Integració de dades BIM i modesl geoespacials en 3D en el navegador amb eina de codi obert
http://geospatial.blogs.com/geospatial/2017/12/open-source-web-based-platform-for-integrating-bim-and-geospatial.html

Un plugin per fer nou tipus diferents de gràfics interactius amb D3 a partir de les dades dins de Qgis 3
https://github.com/ghtmtt/DataPlotly

Mapes de les grans ciutats i les zones urbanes dels USA amb la millora de l’accessibilitat amb vehicle als llocs de treball
http://access.umn.edu/research/america/transit/2016/

Stereonet Mobile per recollir, visualitzar i analitzar les dades d’orientació geològica en moviment i mesurar les orientacions durant el recorregut
http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereonet-mobile.html

Raf