[Valencia] Nº765: geològic, Viena, fotos, n-dimensions

Mapa geològic global i continu de tot el món, de codi obert i dades CC-BY, amb dades de Catalunya ICGC 1:50000
https://macrostrat.org/map/#11/41.4165/1.9940

Com ha canviat Viena al llarg dels temps fins esdevenir la ciutat actual, mostrat a partir de cartografia històrica de 1760 fins 2010, codi obert
http://ucit.or.at/

Phototrails és un projecte de recerca que utilitza tècniques de visualització de mitjans per explorar patrons visuals, dinàmiques i estructures en fotografies generades pels usuaris.
http://phototrails.info/

KeplerMapper és una llibreria Python que es pot utilitzar per a la visualització de dades n-dimensionals i núvols de punts en 3D
https://github.com/MLWave/kepler-mapper

Raf