[Valencia] Nº767: geojson, doblers, deute, emigrar

Geodades a la Xarxa: una col·lecció de petites eines al voltant del format geojson

https://github.com/PatrickStotz/2017.12_geodaten_im_web/blob/master/2017.12%20-%20Geodaten%20im%20Web%20-%20eine%20Sammlung%20kleiner%20Tools.pdf

Geocodificació de les adreces dels Paradise Papers amb Neo4j per construir visualitzacions interactives de dades geogràfiques
http://www.lyonwj.com/2017/11/28/geocoding-paradise-papers-neo4j-spatial-visualization/

Deute a Amèrica: un mapa interactiu mostra la geografia del deute als USA a nivell nacional, estatal i comarcal
https://apps.urban.org/features/debt-interactive-map/

La crisi a Síria va enviar milions de persones fugint a Europa. Aquest és el viatge d’una família que TIME seguit durant un any, ja que van abandonar la seva pàtria per començar una nova vida via @ibesora

https://earth.google.com/web/data=CkASPhIgM2Y3NTQ0NGM5ODg0MTFlNzhjNDAzNWQ5ODdjZGIzMGMaDEZpbmRpbmcgSG9tZSIMc3BsYXNoc2NyZWVu

Raf