[Valencia] Nº772: millora, pib, eau, mecenes

Resum de com han canviat les condicions de vida en general al món en els darrers 200 anys a partir de 6 indicadors

https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts/

Percentatge de canvi del PIB de cada pais europeu per tal d’harmonitzar el PIB per càpita a tot Europa

https://i.redd.it/m9xuoe7c8y501.png

Gairebé totes les reserves d’aigua franceses estaven contaminades per pesticides segons un estudi de 2014 amb dades del 2011

http://www.neufshares.com/la-quasi-totalite-des-reserves-deau-francaises-contaminees-par-les-pesticides/

La reserva Jack i Laura Dangermond, un tros de 98 km2 de Califòrnia que la TNC preservarà del desenvolupament gràcies a un donatiu de 165M USD del fundador d’ESRI

https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/bixby-ranch-dangermond-land-donation-in-california/548849/

Raf