[Valencia] Nº776: riscos, planetes, temps

Anàlisi i comparació de les dades i xifres associades a riscos segons els països a la web d’una asseguradora
https://axa-humanity.geographica.io

La comissió de la ICA de mapes planetaris va fer un recull de cartografies per al planeta Mart
https://planetcarto.wordpress.com/2016/11/02/cartographic-visions-of-mars/

Utilitat online i integrada en altres aplicacions per a crear línies de temps que es poden exportar, imprimir i enganxar en altres llocs web
https://time.graphics/

Raf