[Valencia] Nº777: landsat, glaciacions, extracció

Landsat Lens és una webapp compatible amb mouse i tacte que permet visualitzar de costat imatges de Landsat de diferents anys
https://maps.esri.com/rc/landsat2/index.html#

Formes geològiques provocades per les glaciacions a Puget Sound, a la zona de Seattle, en el pleistocè
http://www.dnr.wa.gov/publications/ger_presentations_coe_glacial_landforms_puget_lowland.pdf

Extreure mitjançant programació mapes en format GeoJSON de bases de dades obertes com OpenStreetMap de manera automatitzada

https://github.com/simonepri/geo-maps

Raf