[Valencia] Nº786: NMA, fars, tauler, destacats

Quin hauria de ser el nou paper de les NMA en l’era de la multiplicitat de fonts de dades geogràfiques
http://geospatial.blogs.com/geospatial/2018/01/important-role-for-national-mapping-agencies-mapping-underground-infrastructure.html

Mapa mundial de tots els fars marítims, amb el seus noms
https://api.mapbox.com/styles/v1/planemad/cjcdq00xd3tg82rpxkl4ojwp5.html?fresh=true&title=true&access_token=pk.eyJ1IjoicGxhbmVtYWQiLCJhIjoiemdYSVVLRSJ9.g3lbg_eN0kztmsfIPxa9MQ#0.84/10.6/20

Geodashboard és un servei de codi obert per mostrar dades com a mapes i widgets amb serveis WMS, WFS i WPS fet per @achikipaun
https://maurimiranda.github.io/geodashboard-demo/

La llista personal de millors mapes de 2017 que ha compilat Cartonerd (@kennethfield)

http://cartonerd.blogspot.com.es/2017/12/favourite-maps-from-2017.html

Raf