[Valencia] Nº787: csv, religió, comarca, bisons

Datasette Publish és una eina web per convertir un o més arxius CSV en una base de dades en línia amb una API JSON
https://simonwillison.net/2018/Jan/17/datasette-publish/

Mapa del món amb els països amb el percentatge de població que se senten més i menys religiosos, gràcies PG
http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-countries-in-the-world/

L’Atles del Vallès Oriental permet consultar dades socioeconòmiques i territorials de la comarca complementades amb informació qualitativa
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/atles-del-valles-oriental/

Mapes per il·lustrar l’extinció d’espècies, l’escassetat de recursos, les pertorbacions cròniques del paisatge i la destrucció de sistemes ecològics crítics als USA

http://davidbuckleyborden.com/#/wild-west-at-bodega/

Raf