[Valencia] Nº792: bicis, mobilitat, carreteres, challenge

Mapa interactiu del servei metropolità de bicicletes públiques de Valencia, gràcies @pacoguillem

http://www.mibisivalencia.es/mapa/mapa.php

Laboratori Mobilitat Virtual: modelatge del transport a la primera anella de Barcelona per desenvolupar noves eines per a la planificació urbana
http://www.carnet.barcelona/

Les 50 carreteres més perilloses de Gran Bretanya i la més perillosa de cada regió del Regne Unit
https://www.regtransfers.co.uk/info/most-dangerous-roads-britain

Un repte obert a tothom: classificadors d’aprenentatge automàtic per automatitzar l’anàlisi d’imatges aèries, gràcies @bolosig

https://werobotics.org/blog/2018/01/10/open-ai-challenge/

Raf