[Valencia] Nº793: vent, conflació, extracció, carrerer

Una extensió per mostrar les capes de windjs a openlayers i tenir mapes animats de direcció, temperatura i velocitat del vent

https://github.com/sakitam-fdd/wind-layer

Cygnus és una eina que compara dades externes amb OSM, oferint un fitxer de resultats en format XML JOSM amb tots els canvis, per fer processos de conflació

http://blog.improve-osm.org/en/2018/01/cygnus-conflation-at-your-fingertips/

Extracció de les dades geogràfiques d’OpenStreetMap amb Osmfilter i un parell d’eines més sense cap complicació

http://journocode.com/2018/01/08/extract-geodata-openstreetmap-osmfilter/

OSMnx permet descarregar geometries espacials i construir, projectar, visualitzar i analitzar xarxes de carrers complexes amb Python
http://geoffboeing.com/2016/11/osmnx-python-street-networks/

Raf