[Valencia] Nº794: boscos, riquesa, cultius, carrers

El 40% de la superfície de Canadà és coberta per 8 tipus diferents de bosc, que representen el 30% de boscos boreals del planeta
https://www.sfmcanada.org/en/canada-s-forests

Rics i pobres: com ha canviat la riquesa global al món els darrers 10 anys
http://www.visualcapitalist.com/visualizing-global-shift-wealth-10-years/

El mapa interactiu de cultius que mostra els orígens i les regions primàries de diversitat per als principals cultius agrícoles
http://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/

Anàlis dels noms de carrer alemanys utilitzant els termes de cerca per mostrar gràficament la seva distribució regional.
http://www.zeit.de/feature/strassenverzeichnis-strassennamen-herkunft-deutschland-infografik

Raf