[Valencia] Nº796: aigua, métriques, oligarques, viatge

Com s’han anant buidant les preses entre 2014 i 2018 fins exhaurir les reserves d’aigua de Ciutat del Cap, on els 3,7 milions d’habitants es quedaran sense servei a l’abril
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91649

GeoUsage és un paquet en Python per analitzar logs i proporcionar casos d’ús de les mètriques i l’anàlisi de l’ús del servei OWS: usuaris, capes, ample de banda, descàrregues, etc
https://github.com/geopython/GeoUsage

Els oligarques: un scrollymap explica com robar un pais sencer, fruit d’una investigació per descobrir els diners manllevats d’Ucraïna
https://interactive.aljazeera.com/aje/2018/ukraine-oligarchs/index.html

Un estudi global mesura els temps de viatge entre ciutats tenint en compte no només la distància, sinó també les infraestructuras com les carreteres

https://www.researchgate.net/blog/post/global-study-maps-access-to-cities

Raf