[Valencia] Nº797: vent, satèl·lits, drones, densitat

Mapa dels USA de la xarxa de generació eòlica amb la generació neta per estat amb dades 2016
https://metricmaps.org/2018/01/31/usa-wind-energy-density-grid/

Explorar visualment el passat i el present del planeta dinàmicament a través del servei d’imatges del Global Imagery Browse Services (GIBS) de la NASA
https://earthdata.nasa.gov/about/science-system-description/eosdis-components/global-imagery-browse-services-gibs

Galeria de les imatges guanyadores del premi 2017 a les imatges aèries preses amb drones classificades en diferents categories i totes elles espectaculars
https://www.skypixel.com/events/photocontest2017

Mapa de la densitat de població a Europa amb l’Hospitalet al capdavant amb 53000 persones/km2, gràcies @ibesora
https://theconversation.com/think-your-country-is-crowded-these-maps-reveal-the-truth-about-population-density-across-europe-90345

Raf