[Valencia] Nº799: radioactivitat, clima, mayes, lloguer

Mapamundi d’antineutrinos utilitza conjunts de dades geofísics de codi obert i dades d’observació internacionals de detecció d’antineutrinos per representar diferents nivells de radioactivitat a la Terra
https://www.nga.mil/MediaRoom/PressReleases/Pages/Antineutrino.aspx

Mapa del temps a Anglaterra on s’ha substituït els símbols per les 3 paraules més freqüents per descriure’l a partir dels tuits dirigits
http://3wordweather.informaticslab.co.uk/

LIDAR per explorar la selva i continuar documentant i descobrint construccions de les antigues civilitzacions de Guatemala
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/revolucion-arqueologia-maya-aparecen-miles-estructuras-ocultas-selva-guatemala_12347/4

Vivenda fora de l’abast: el salari mínim als USA és insuficient per pagar un lloguer, com es pot veure en el mapa que calcula les hores setmanals que caldria treballar a cada estat
http://nlihc.org/oor

Raf