[Valencia] Nº800: geodades, menjars, sitges, camions

El passat, el present i el futur de l’ús de dades geoespacials: usos de les geodades en el comerç minorista, l’assistència sanitària, els serveis financers i el transport i la logística
http://trajectorymagazine.com/past-present-future-geospatial-data-use

Comparador interactiu de popularitat per tipus de menjar als USA a nivell estatal
https://googletrends.github.io/restaurants_vs/

Mapa de les sitges de gra de la xarxa bàsica d’emmagatzematge d’Espanya a partir de les dades oficials del ministeri corresponent
http://silos.x10host.com/silos/silos_01.html

Mapa de foodtrucks amb totes les varietats de menjars, fitxes, valoracions, fotografies i altres dades
http://www.foodtruckya.com/foodtrucks/mapa_foodtrucks

Raf