[Valencia] Nº810: pobresa, diaris, navegable, rajoles

Mapes elementals i sistemàtics alhora que interactius de les dades d’ingressos i pobresa de 2014 de l’INSEE per al territori de França
http://www.cartostat.eu/cl=2014_revenus-pauvrete/TABLEAU%C2%B0.html

Mapamundi de tots els diaris georeferenciats de 39 països, i els diaris d’altres 199 països amb posicions aproximades, tots ells filtrables per idioma
https://newspapermap.com/

El mapa de la xarxa de vies navegables interiors europees i els ports d’importància internacional fet per la UNECE en format PDF
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/sc3/European_inland_waterways_-_2012.pdf

Tilemaker permet generar tessel·les a partir d’arxius d’extracció d’OSM en format PBF sense necessitat de base de dades i només amb un executable per instal·lar
https://github.com/systemed/tilemaker

Raf