[Valencia] Nº813: xarxes, HAP, carrers, navegació

Plataforma col·laborativa per editar online les xarxes de tranport públiques i obrir-ne les dades
http://www.citylines.co/

Els HAP són plataformes de percepció remota a gran alçada que poden substituïr algunes de les tasques que fan els satèl·lits
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2175-91462016000300249&script=sci_arttext

Un projecte que permet identificar de forma inequívoca cada carrer del món i així poder integrar les xarxes viàries de diferents fonts en una sola cartografia
https://github.com/sharedstreets/sharedstreets-ref-system

Tres aplicacions de navegació comparades: amb Google Maps arribes abans, Apple Maps prediu amb millor precisió i Waze promet velocitat però no sempre encerta
https://arturrr.com/2018/02/19/navigation-apps/

Raf