[Valencia] Nº814: guillotina, peixos, brutícia, blockchain (ja trigava)

Mapa interactiu dels llocs i les etapes de la revolució francesa a Paris durant el febrer de 1848
https://www.thinglink.com/scene/1020670863348858883

Mapes de l’activitat pesquera global amb dades entre 2012 i 2016 i més de 70mil posicions de vaixells capturades: 5 països concentren el 85% de les captures, gràcies Geni
http://www.bbc.com/news/science-environment-43169824

Les ciutats més brutes dels USA segons un algorisme que combina brutícia i plagues urbanes i qualitat de l’aire i densitat de població
https://www.bbcleaningservice.com/dirtiest-cities-in-the-usa.html

Blockchain espacial: un protocol per Ethereum que proporciona serveis segurs de prova de localització, indexos i coordenades
https://blog.foam.space/the-spatial-index-9793f42c46c8

Raf