[Valencia] Nº815: comerços, marques, bars, cases

Mapa detallat de Barcelona, amb filtres i opcions de visualització, de tots els locals comercials en planta baixa organitzats per eixos comercials
https://paulinopruebas.carto.com/builder/0479759f-44e7-45e5-a917-8b334879807a/embed?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BXA4lBePUS7K3%2FJMCNhLRIQ%3D%3D&state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B41.3427935623111%2C2.07418441772461%5D%2C%22sw%22%3A%5B41.449160079119%2C2.220268249511719%5D%2C%22center%22%3A%5B41.39599857860365%2C2.1472263336181645%5D%2C%22zoom%22%3A13%7D%7D

El mapa de les marques territorials transfrontereres a França, és a dir, que promouen l’atractiu global d’un territori
http://www.marketing-territorial.org/2018/02/la-carte-des-marques-territoriales-fevrier-2018.html

Mapes de tot el món que comparen densitat de bars i botigues de queviures, que en el cas d’España arriba fins el 3 a 1

https://flowingdata.com/2014/05/29/bars-versus-grocery-stores-around-the-world/

Un mapa de les fotos aèries de Matadepera, fet amb una eina online a partir d’una font de dades oberta sense restricció, gràcies @sergiguma
https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=f0f8a5a7c285c54703af735bc4f4b51e&id=1239326#14/41.6145/2.0188

Raf