[Valencia] Nº820: dones, baseball, armes, geodiagnòstic

Els drets de les dones al món en 8 mapes interactius, gràcies @ammont82
https://www.ara.cat/data/drets-dones-mon-mapes-interactius_0_1970803141.html

Mapa de la distància que cal conduïr fins a l’estadi més proper per veure un partir de bèisbol de la MLB, i població que viu dins de l’àrea d’influència
https://www.caliper.com/featured-maps/maptitude-mlb-baseball-stadium-map.html

Mapa de la indústria militar espanyola, aquelles empreses que fabriquen armes, materials o components d’armes, o proporcionen serveis relacionats amb l’armament local o exportació
http://www.centredelas.org/ca/base-de-dades/industria-militar/mapa-interactiu-la-industria-militar-a-espanya

El Geodiagnòstic de les dades comercials de MediaMarkt per a l’any 2015 permet comparar i avaluar els diferents punts de venda de la marca
https://strageo.es/geodiagnostico

Raf