[Valencia] Nº821: edificis, edicions, adreces, massiu, dones

Mapa interactiu que mostra l’alçada dels edificis als Països Baixos amb informació de l’alçada 3D de la construcció extreta del registre de la propietat
https://apps.webmapper.nl/gebouwen/#14.49/52.08873/5.1164/-58.4/60

Eina online interactiva per saber si OSM està al dia, mostra la data de creació i de darrera edició de les dades, l’històric d’edicions, els contribuïdors i altres metadades
https://is-osm-uptodate.frafra.eu/#19/41.38767/2.16890

Nou sistema senzill i abreujat de geocodificació de llocs que Google està desplegant a les seves aplicacions, gràcies JCR
https://www.geospatialworld.net/blogs/google-maps-plus-codes-addressing-system/

IBM PAIRS GEOSCOPE és una plataforma dissenyada específicament per a dades geoespacials-temporals massives (mapes, satèl·lit, meteorologia, drons, IoT), consultes i serveis d’anàlisi
https://ibmpairs.mybluemix.net/

Bola extra:
Mapa dels carrers dedicats a dones a Amèrica del Sud i Espanya per visibilitzar la diferència històrica en la representació de figures femenines a les ciutats d’arreu, gràcies @jsenag
https://geochicasosm.github.io/lascallesdelasmujeres/

Raf