[Valencia] Nº835: Cantabria, 3D, OSM, Brasil

Mapas Cantabria, el visualitzador d’informació geogràfica de caracter purament informatiu sense responsabilitat d’exactitut
http://mapas.cantabria.es/?webmap=c0118abc0873447e9b67e9068ae84144

Impressió en 3D a la demanda de rutes a partir d’arxius GPS, ja sigui com perfil o com mapa i que fins i tot es poden emmarcar
https://www.printmyroute.xyz/

Un blog que recull, amb imatges i comentaris, les pífies que es poden trobar a OpenStreetMap (i que tothom pot corregir ja que és un projecte col·laboratiu)
http://worstofosm.tumblr.com/?og=1

Aproximadament el 80% de tot el territori de Brasil, uns 6,8 milions de km2, està deshabitat segons les dades del cens de 2010 de l’IBGE
http://www.plano-c.com/nobodyliveshere.html

Raf