[Valencia] Nº844: DEM, contorn, VT, gossos

El model d’elevacions de tot Europa a 25 metres amb precisió vertical de +/- 7 metres es pot descarregar a talls en format GeoTIFF
https://land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1/view

Terrarium és un projecte de codi obert que permet generar corbes de nivell a partir de tessel·les terreny en AWS

https://github.com/fogleman/terrarium

Explicació detallada de com treballar amb vector tiles i les eines associades, Tegola i Maputnik, per generar un estil propi de visualització de cartografia emprant dades de Natural Earth
www.gretchenpeterson.com/blog/archives/4901

Estrany mapamundi de geografia distorsionada per mostrar les races de gossos del món i els seus països d’origen
https://www.doggiedrawings.net/map

Raf