[Valencia] Nº850: senyals, inundacions, verdor, extracció

Una nova versió del plugin per JOSM que permet la detecció automàtica de senyals de trànsit per OSM a partir d’imatges
http://blog.improve-osm.org/en/2018/04/new-version-of-openstreetcam-josm-plugin-with-sign-detections/

Detecció de carreteres inundades amb tècniques de deep learning per la recuperació després de desastres naturals amb imatges satèl·lit
https://blog.insightdatascience.com/deep-learning-for-disaster-recovery-45c8cd174d7a

Anàlisi de vegetació al voltant de les carreteres amb indexos NDVI per veure la verdor i la frondositat de les ciutats, que és més gran als barris rics
http://blog.rtwilson.com/roadside-leafiness-from-space-part-1/

Reptes d’aprenentatge profund (deep learning) per l’extracció automàtica d’edificis i xarxes viàries a partir d’imatges de satèl·lit, amb dades i codi obert
http://explore.digitalglobe.com/spacenet

Raf