[Valencia] Nº868: Boston, migracions, mobilitat, nukes

Boston en 3D en un mapa interactiu amb tots els edificis i un control de llum que en permet veure les ombres la llarg del dia
http://boston.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=cf3415dea19d480caa71eb5dbdce185f

El viatge vital d’una àquila pescadora des que comença a volar als voltant de Detroit fins que arriba a Maracaibo al cap d’un any, en un storymap en cascada
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a716e267eec14825ae9d5b4b4c4f63b7

Mapa interactiu amb el flux de mobilitat de tot tipus per als desplaçaments diaris a la regió metropolitana de Tolouse a partir de les dades de l’enquesta de 2013
http://public.cyril.romain.free.fr/M3T/toulouse_population-flux-emd_travail.html

Una combinació de tècniques de percepció remota i sismologia confirmen el col·lapse de la muntanya a Corea del Nord on es fan prove nuclears subterrànies
http://science.sciencemag.org/content/early/2018/05/09/science.aar7230.full

Raf