[Valencia] Nº881: taxis, bandes, alps, kepler

Les dades dels viatges en taxi a Nova York durant un any analitzades segons els patrons d’ús: geografia, propines, passatgers, formes de pagament i durada dels trajectes
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=6984ffb035ed40b8b11e23f41236aac2

El mapa de les vuit bandes rivals que es dividien la ciutat de Nova York entre 1840 i 1910 per a les seves activitats delictives

https://cdn.viewing.nyc/assets/media/2cfb6e6222d38a5a3cda9c37d7d0f4d0/elements/b4a6e1c99c4a1c7d3757158a980e6363/xl/c72a6c82-4160-4833-90a9-6984efd3d845_2x.png

Els rius més llargs de la conca hidrogràfica dels Alps resumits en un gràfic amb la llargada de cadascun i la desembocadura, sigui un mar o un altre riu

https://marmotamaps.com/de/blog/die-laengsten-fluesse-der-alpen/

Una guia curta de com fer el mapa dels arbres de Paris a partir de les dades obertes i amb kepler.gl
https://medium.com/vis-gl/mapping-the-parisian-trees-6dc30f6aabc7

Raf