[Valencia] Nº883: AR/VR, desnonaments, clima, Berlin

Treball de camp amb píxels: la realitat virtual i la realitat augmentada aplicades a l’aprenentatge de les geociències
https://www.earthmagazine.org/article/fieldwork-among-pixels-virtual-and-augmented-reality-diversify-geoscience-education

La crisi dels desallotjaments als USA en un lloc web amb mapes de desnonaments, gràfics, dades i històries dels afectats
https://evictionlab.org/

Mapa de la velocitat climàtica als USA: una mesura de la rapidesa amb que el clima d’un lloc es desplaçarà cap a una altra zona
https://adaptwest.shinyapps.io/climate_displacement/

L’edat de Berlin: any de construcció dels edificis, dècada per dècada, i el creixement de la ciutat en un scrollymap
https://interaktiv.morgenpost.de/so-alt-wohnt-berlin/

Raf