[Valencia] Nº888: postgis, chatbot, transports

Una breu introducció a les bases de dades espacials, especialment Postgis, i per què hauries d’aprendre SQL si treballes en el sector geo
https://medium.com/@tjukanov/why-should-you-care-about-postgis-a-gentle-introduction-to-spatial-databases-9eccd26bc42b

Un prototip de chatbot per guiar els visitants de Governors Island a Nova York proporciona materials geoetiquetats de la LoC mentre explores l’illa

https://osf.io/ch8gw/

Visualització del moviment a la xarxa de transport públic amb les dades de trànsit publicades per agències i operadors d’arreu del món, poques en temps real
http://tracker.geops.ch/?z=11&s=1&x=219920.4170&y=5075383.1735&l=transport

Raf