[Valencia] Nº892: relleu, recerca, aire

Dos esquemes de color per al mapa en relleu explicats: la diferència entre la llegenda decorativa i la llegenda perceptiva
https://clustergis.wordpress.com/2015/04/04/hipsometria-e-hipsografia-v/

Navigae és una plataforma de recerca i visualització cartogràfiques que també permet comparar mapes de diferents époques
https://www.navigae.fr

Visualització en un globus animat de la contaminació atmosfèrica a partir de les dades de qualitat de l’aire d’una xarxa de més de 10mil llocs
https://www.airvisual.com/earth

Raf