[Valencia] Nº912: trama, sostre, Córdoba

Anàlisi de la ortogonalitat de la trama urbana de les ciutats segons com s’orienta respecte dels punts cardinals, fet amb diagrames polars
http://geoffboeing.com/2018/07/city-street-orientations-world/

Classificar els tipus de sostre de les edificacions del Regne Unit amb xarxes neuronals profundes a partir de les imatges aèries, gràcies @ibesora
https://blogs.technet.microsoft.com/uktechnet/2018/04/18/classifying-the-uks-roofs-from-aerial-imagery-using-deep-learning-with-cntk/

El creixement de la ciutat de Córdoba al llarg dels anys visualitzat a partir de les dades del cadastre 1891-2017

https://catastro-eugvqccadd.now.sh/

Raf (88)